Warmte terugwin installaties

Met een warmte terugwin installatie (WTW) kunt u aanzienlijk op uw energie(kosten) besparen.

Doorgaans bestaat een WTW installatie uit een unit, twee inblaasopeningen en verscheidene afzuigpunten. De installatie zuigt continu lucht van buiten naar binnen. Deze lucht wordt vervolgens door de unit verwarmd en komt in de woning terecht. Tegelijkertijd wordt de afgekoelde binnenlucht terug de installatie in gezogen, waar de resterende warmte uit de lucht getrokken wordt en deze weer naar buiten wordt afgevoerd.
Door een WTW installatie te plaatsen wordt het huis niet alleen continu voorzien van frisse lucht, maar wordt ook het energiegebruik van zowel koeling als verwarming omlaag gebracht.