Groen is het sleutelwoord!

LenteAkkoord

Groen is het sleutelwoord!

Groen,  energiebesparing, alternatieve bronnen CO2 reductie; het zijn veel gehoorde termen op dit moment.

De tijd is rijp voor technische toepassingen en innovaties.

Vanuit de afspraken in het Lente-akkoord Energiebesparing wordt in Nederland voor nieuwbouw toegewerkt naar ‘bijna energie neutrale gebouwen’.  De doelstelling is dat de EPC voor woningen wordt aangescherpt naar ‘bijna nul’ in 2020, met een tussenstap van 0,4 bij nieuwbouw per 1 januari 2015.

Voor utiliteit is een vergelijkbaar traject ingezet. De aanscherping in 2015 heeft als gevolg dat technische innovaties versnellen, de kostprijzen van energiebesparende technieken steeds lager worden en dat de bouwsector deze nieuwe technieken gaat accepteren in integreren in de gebouwen en woningen.

Wat is een EPC normering nou eigenlijk.

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van een gebouw drukt de energetische prestatie uit. De waarde 1,0 is ongeveer wat een gemiddelde woning in 1990 presteerde. Een woning met een EPC van 0,6 gebruikt dus nog maar 60% van de energie, die zo’n woning twintig jaar terug gebruikt zou hebben.

Een algemene EPC indeling kan worden aangenomen voor :

tussen gebouw van 1 tot 1,5
eind gebouw van 1,5 tot 2
vrijstaande gebouw 2 tot 3.

De EPC eis = 0,4 per 1-1-2015 voor nieuwbouwwoningen. Het streven is naar een EPC van 0 in 2020…..

Is de aangescherpte EPC te realiseren met voldoende maatregelen en toepassingen van de huidige mogelijkheden?

Er zijn EPC-berekeningen gemaakt voor de referentiewoningen en referentiegebouwen. Voor alle gebouwen blijkt het technisch mogelijk om met de huidige voorgeschreven rekensystematiek (NEN 7210) de beoogde EPC-aanscherping te realiseren door toepassing van onder meer een goede gebouw isolatieschil een goede luchtdichtheid, een goed ventilatiesysteem, efficiëntere opwekkers voor ruimteverwarming en warm tapwater en beperking van het vermogen van verlichting en ventilatoren. En zonder toepassing van relatief grote hoeveelheden zonnepanelen.

Hebben de gehanteerde technieken impact op de kwaliteit van het binnenmilieu?

Projecten in de praktijk, hebben aandachtspunten voor effecten van maatregelen op het binnenmilieu:

Aandacht voor onderhoud van gebalanceerde ventilatiesystemen, capaciteitsbepaling van vloerverwarming, goede voorlichting aan bewoners en gebruikers, aandacht voor voorkomen van tocht bij natuurlijke toevoer.

Bij woningbouw en utiliteit is er aandacht nodig voor ontwerp, installatie en onderhoud van alle installaties. Ook is het belangrijk dat bij oplevering de installaties worden beproefd op een goede werking zoals met de opdrachtgever is afgesproken. Als dat goed geborgd is, dan is de kwaliteit van het binnenmilieu geen belemmerende factor bij de beoogde EPC-aanscherping.

Ruimteverwarming en daarna warmtapwater zijn de belangrijkste energie slurpers. De energiepost voor verlichting (rond de 20%), is bij woningen bijna niet te beïnvloeden. Ventilatie is maar een kleine post.

Bij bedrijfspanden, zeker de grotere, vragen om meer dan gemiddelde energiebesparende maatregelen om de EPC normering te halen.

Simpel gezegd zijn technische toepassingen in een gebouw, of het nu een woning of bedrijfspand is, een optelsom van aftrekmogelijkheden.

Een voorbeeld:

Toepassen van 12 m2 zonnepanelen op het dak levert een EPC verlaging van 0,26 op. Combineer je dit met bijvoorbeeld een douche wtw installatie dan wordt de EPC nog eens met 0,1 verlaagd.  Bij toepassing van nog meer technische voorzieningen zoals balansventilatie, warmtepompen lage temperatuur verwarming loopt de EPC verlaging op tot maximaal 0,35.

Ik ga hier verder niet in op de bouwkundige mogelijkheden die tijdens de bouw toepasbaar zijn om de EPC nog verder te verlagen.

De omzet van de installatiesector is het afgelopen jaar met 1,2 procent gestegen. De installatiesector profiteerde van de aantrekkende nieuw en verbouw van woningen en utiliteit. De berichten uit de branche en de banken, geven aan dat de installatiebranche dit jaar verder zal herstellen.

De tijdelijke btw-verlaging op arbeid bij renovaties van woningen loopt in juli dit jaar af. Met name kleine installatiebedrijven zullen daar last van krijgen, verwacht ik. “Voor de installatiesector als geheel, zal het effect beperkt zijn. Maar het is zaak om als installateur bij te blijven en in de pas te lopen met alle nieuwe innovaties die er nog gaan komen.”

De techniek wordt steeds een belangrijkere factor om de EPC naar beneden te brengen en zo de beoogde energie neutrale gebouwen te creëren en de EPC doestellingen van 2020 te kunnen realiseren.

Dit gegeven heeft ons doen besluiten om als bedrijven Alectric installatietechniek bv en Jaspers-Alectric installatietechniek bv, sterkt te focussen op de nieuwe technieken in de installatiebranche. Dit uit zich in Amsterdam in een uitbreiding van onze showroom met bijna 1000 m² waar wij de nieuwste technieken presenteren, zoals laag temperatuurverwarming, warmte terug win systemen, hybride cv installaties, warmtepompen en zonnepanelen. De (particuliere) klant wordt straks op locatie goed voorgelicht en kan bij ons zien hoe de techniek werkt en past bij hun woningen of bedrijfspand.

Voor meer informatie:

Jaspers-Alectric bv installatietechniek

2e Hugo de Grootstraat 64
1052 LG Amsterdam-west
020-6842729

info@jaspers-alectric.nl

 

No Comments Yet.

Leave a comment