Abonnementsvoorwaarden

Abonnementsvoorwaarden Remeha cv ketels met verlengde garantie

Jaarlijks onderhoud 2019

Optie 1

Op de door ons geleverde en gemonteerde Remeha cv ketels is een verlengde garantie tot 5 jaar van kracht. Dit alleen in combinatie met een jaarlijks onderhoudscontract ingaande 1 jaar na levering van de cv ketel.

Kosten jaarlijks onderhoud: € 146,00 inclusief btw.

Hierin zijn de volgende zaken opgenomen:

 • Arbeidsloon.
 • Voorrij- en parkeerkosten tijdens kantoor uren.
 • Alle benodigde onderdelen behalve de normale verbruiksartikelen zoals pakkingen, hulp- en reinigingsmiddelen.

Uitsluitingen:

 • Schade door ondeskundig gebruik.
 • Schade door blikseminslag, bevriezing en lekkages van buitenaf het toestel.
 • Tussentijds vullen en ontluchten, buiten het reguliere onderhoudsmoment.

Omschrijving van de werkzaamheden:

 • Reinigen en afstellen van het Remeha CV toestel.
 • Controle van het expansievat, inlaatcombinatie en overstortventiel.
 • Controle op eventuele lekkages in en onder CV toestel.
 • Controle van de druk CV water en eventueel het bijvullen en ontluchten van de installatie.

Voorwaarden:

 • De genoemde voorwaarden zijn alleen van kracht voor het toestel waarop het
 • onderhoudscontract is afgesloten.
 • De voorwaarden gelden binnen normale kantoor uren (maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.00 uur).
 • Buiten de kantooruren worden wel de voorrijkosten à € 59,50 in rekening gebracht.
 • Indien u vooraf het geplande reguliere onderhoudsmoment eventuele extra werkzaamheden aangeeft en wij het bezoek kunnen combineren met het jaarlijks onderhoud, dan zullen wij geen voorrijkosten in rekening brengen. Te denken valt aan het plaatsen van radiatoren, kranen, thermostaten e.d.